Wat is BU JITSU DO?

Kenmerkend is de eenvoud, realisme en effectiviteit

Bu Jitsu Do is in de loop der jaren ontwikkeld door Sensei Johan Brandsen en heeft veel raakvlakken met andere vechtkunsten. Het combineren van verschillende technieken van onder anderen Krav Maga, Systema, Aiki Jitsu, Chi Ryu Jitsu en vooral van het oorspronkelijke Jiu Jitsu Do heeft als doel het vormen van een erg effectief verdedigingssysteem die in alle situaties en door iedereen toepasbaar is.

Bu Jitsu Do is ontwikkeld vanuit de zuivere Budogedachten en wordt ook op deze respectvolle wijze beoefend. Bu Jitsu Do kan door zijn eenvoudige, realistische en effectieve trainingsvormen door iedereen worden beoefend.

Bu Jitsu Do is erop gericht om alle denkbare situaties de baas te kunnen zijn. Omdat er realistisch wordt getraind leer je je grenzen te verleggen en om te gaan met pijn, druk en stress waardoor je beter ben voorbereid om jezelf effectief te verdedigen.
Door de diversiteit van de trainingen, technieken en omgevingen leer je goed om te gaan met de verschillende situaties waarmee je te maken kunt krijgen.

Tijdens de trainingen leer je je verdedigen tegen zowel een als meerdere aanvallers, met en zonder wapens (zoals messen, stokken, vuurwapens en touwen).
Er wordt getraind met verschillende aspecten, zoals stoten, controleren, bevrijden, ontwijken, weren en klemmen, altijd gericht aanvallen. Alles is erop gericht om jezelf (of een ander) zo snel mogelijk in veiligheid te brengen.

Er wordt niet alleen in de Dojo getraind maar ook op speciale locatie zoals buiten, in een café en andere praktijkgerichte omgeving. Dit draagt bij aan meer ervaring en realistisch trainen waarbij je rekening moet houden met de externe factoren zoals ze zijn.

Kleine of juist grote ruimtes, kleding, beperkt zicht of gehoor, barrières, harde ondergrond. Je leert hier goed hoe je al dit allemaal in je voordeel kunt gebruiken.